Home La Ordinea Zilei Una dintre cele mai importante colecții de piese antice egiptene din România...

Una dintre cele mai importante colecții de piese antice egiptene din România se află la Muzeul Țării Crișurilor

În spațiul public se vorbește foarte mult despre turism, dar atunci când sunt dezbătute teme care au legătură cu acest domeniu sunt luate în calcul mai mult destinațiile externe și mai puțin cele din România. Pe plan național, se continuă promovarea Litoralului, dar și a stațiunilor mari de la munte. Se omite însă o mediatizare și a unui alt gen de turism, care nu presupune neapărat petrecerea timpului printre băuturi fine și munți de mâncare. E timpul să vorbim și despre turismul istoric, în care sunt puse în prim-plan obiective importante de pe aceste meleaguri.

România are o salbă impresionantă de muzee răspândite pe tot teritoriul țării. Aceste instituții, care dețin colecții importante, pot face oricând parte dintr-un circuit turistic menit să aducă în atenția vizitatorilor comorile „ascunse” de pe aceste meleaguri. Fie că vorbim despre un turist străin, fie că vorbim despre un român, vizita la muzeu reprezintă un prilej de a descoperi lucruri noi, de a vedea România cu alți ochi.

Astăzi vom vorbi despre Muzeul Țării Crișurilor, mai exact despre secția de arheologie și istorie a acestei instituții, care deţine un număr impresionant de obiecte dispuse în mai multe colecţii.

În colecția veche de arheologie, vizitatorul are ocazia să admire cele peste 60 de piese antice egiptene (colecţie importantă la nivelul României), precum şi o valoroasă colecţie de vase antice greceşti pictate.

Partea cea mai importantă a patrimoniului arheologic este cea care provine din şantierele arheologice, dar şi din descoperirile întâmplătoare din ultimii 50 de ani.

Neoliticul este extrem de bine reprezentat, la fel şi epoca bronzului, lucru bine cunoscut de altfel atât în ţară, cât şi la nivel european.

Una din cele mai importante culturi ale epocii bronzului de pe teritoriul României – cultura Otomani – este prezentă cu piese de metalurgia bronzului şi splendide vase, precum şi cu faimosul templu-megaron de la Sălacea, unul din puţinele sanctuare de epoca bronzului descoperite pe teritoriul României.

Civilizaţia dacică clasică este bine reprezentată prin piese provenind din aşezări fortificate (Tăşad, Sacalasău, Oradea) sau deschise (Oradea, Biharea, Cociuba Mare), cu descoperiri care ilustrează prelucrarea argintului, agricultura, prelucrarea fierului, dar şi ocupaţiile casnice.

O piesă cu totul deosebită este monoxila descoperită în malul Crişului Alb. Din epoca migraţiilor menţionăm splendidele vase din argint romane târzii descoperite la Tăuteu.

Colecţia de arheologie cuprinde şi un bogat lapidar medieval provenind în principal din Cetatea Oradea şi tot de acolo o colecţie extrem de bogată de cahle, podoabe, unelte de fier, piese de bronz, ceramică, arme etc., toate acestea conferind acestei din urmă colecţii calitatea de reper internaţional.

Colecția numismatică a muzeului reflectă, prin tezaurele monetare și descoperirile izolate, circulația monedelor în Crișana, cu precădere în arealul actualului județ Bihor.

Perioadei antice îi revin tezaurele descoperite în localitățile Șilindia, Feniș, Almaș (jud. Arad) și Sânnicolau Român (jud. Bihor), formate din monede atribuite atelierelor celtice și dacice. Acestor loturi monetare li adaugă cîteva tezaure formate din drahmele orașelor adriatice (Dyrrhachium și Apollonia) și denari romani republicani, dintre care amintim descoperirile de la Dieci (jud. Arad), Tășad, Sacalasău Nou sau Drăgești (Jud. Bihor).

Pentru perioada medievală, alături de descoperirile făcute în timpul săpăturilor arheologice din cetatea Oradea și cimitirele Biharia, Sânnicolau de Beiuș sau Cefa – La Pădure, se remarcă tezaurul de la Sălacea format din monede de tip Friesach, bătute în secolele XII-XIII, și tezaurele de la Batăr (jud. Bihor) și Oradea – D. Cantemir, ce conțin denari și parvi emiși de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg.

Marea majoritate a tezaurelor păstrate în colecție aparțin secolelor XVI și XVII, dintre care semnalăm descoperirile făcute în localitățile: Oradea I (t.p.q. 1595), Săldăbagiu de Munte (1598), Crestur (1600), Marghita III (1602), Ghighișeni (1661), Cheșereu (1678), Chișcău (1692) etc.

Din colecţiile de obiecte istorice diverse amintim piesele de orfevrărie medievală păstrate în tezaurul secţiei, apoi colecţia de chei medievale din sec.XIV-XVI, cea de vase turceşti din sec. XVII, obiectele aparţinînd breslelor de meşteşugari din sec. XVII-XVIII, ceramica medievală foarte bogată şi diversă cuprinzînd perioada secolelor XI-XIX etc.

Pentru cei care nu știu deja, Muzeul Țării Crișurilor se află în Oradea, județul Bihor, pe Strada Armatei Române nr.1/A.

Autor: Isabela Nicolescu
Foto/video: Muzeul Țării Crișurilor

 

Exit mobile version