2 aprilie 2023
9.1 C
București

Model de anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Vadu Sapat cu sediul in com.Vadu Sapat, str. Principala,nr 193, judetul Prahova, telefon:0244/442.178, fax: 0244/442.595, Cod fiscal: 16346508, e-mail:  vadusapat_ph@yahoo.com.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

15 loturi de teren situatie in intravilanul Comunei Vadu Sapat, cu suprafata totala de 7776 mp, astfel:

nr.lot 8 – nr cadastral 21250 -485 mp- T 76  P 2288; nr.lot 13 – nr cadastral 21255 -527 mp -T 76  P 2288; nr.lot 14 – nr cadastral  21256 – 525 mp -T 76  P 2288; nr.lot 16 – nr cadastral 21258 -697 mp -T 76  P 2288; nr.lot 18 -nr cadastral 21260 – 524 mp – T 76  P 2288; nr.lot 24 – nr cadastral 21266 – 519 mp -T 76  P 2288; nr.lot 31 – nr cadastral 21273 -506 mp -T 76  P 2288; nr.lot 40 -nr cadastral 21282- 487 mp -T 76  P 2288; nr.lot 41-nr  cadastral 21283 – 491 mp-T 76  P 2288; nr.lot 42 – nr cadastral 21284-503 mp -T 76  P 2288; nr.lot 44-nr cadastral 21286 – 501 mp -T 76  P 2288; nr.lot 46 – nr cadastral 21288 -502 mp -T 76  P 2288; nr.lot 47- nr cadastral 21289 – 497 mp -T 76  P 2288; nr.lot 53 -nr cadastral 21295 -509 mp -T 76  P 2288; nr.lot 55 -nr cadastral 21297 -503 mp -T 76  P 2288

Apartinand domeniului privat al Comunei Vadu Sapat conform HCL 22 din 28.05.2020 si a temeiului legal OUG 57/2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitare scrisa de la sediul institutiei

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul institutiei  Comunei Vadu Sapat cu sediul in com.Vadu Sapat, str. Principala,nr 193, judetul Prahova

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit.

3.4 Data limita privind clarificarile: 23.11.2022 ora 12.00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.12.2022, orele 14.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura  Comuna Vadu Sapat  din  str. Principala,  nr.193, comuna Vadu Sapat, judetul Prahova.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

07.12.2022, orele 10.00 sediul Comuna Vadu Sapat, Comuna Vadu Sapat  din  str. Principala,  nr.193, comuna Vadu Sapat, judetul Prahova.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul  Prahova, Strada Văleni nr. 44, Ploiești, judetul Prahovaemail: tr-ph-contencios@just.ro, Fax: 0244/529107, tel: 0244/544781.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.11.2022.

 

 

 

 

- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei