7 decembrie 2023
0.2 C
București

Se plătesc bursele școlare

Ministerul Educaţiei a anunțat că a virat către fiecare inspectorat şcolar judeţean şi către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sumele aferente plăţii burselor şcolare. Astfel, elevii care au acest drept își vor primi bursele la termen, pe 15 noiembrie.

Sumele corespund necesarului solicitat de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru plata burselor pe lunile septembrie şi octombrie 2023. După data de 15 noiembrie, termenul-limită pentru plata burselor pe lunile septembrie şi octombrie 2023, Ministerul Educaţiei va solicita inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti situaţia plăţilor, pentru a identifica, dacă este cazul, eventualele disfuncţionalităţi, astfel încât acestea să fie remediate în cel mai scurt timp”, au menționat reprezentanții Ministerului Educației.

Anul școlar 2023-2024 a adus modificări semnificative în sistemul de acordare a burselor. Principalele noutăți vizează majorarea tuturor sumelor, eliminarea burselor de studiu și de performanță și introducerea burselor de excelență olimpică I și II, burselor tehnologice și burselor pentru mame minore. Totodată, bursa de merit se acordă pentru o treime dintre elevii fiecărei clase, iar de bursa socială pot beneficia inclusiv elevii minori din învățământul cu frecvență redusă și din programele de tip „A doua șansă”.

Foarte important de menționat este că sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea ajutorului social sau a altor beneficii de asistență socială.

Cuantumul minim al burselor școlare și criteriile de acordare:

 •  bursa de excelență olimpică I – între 700 și 3.000 lei. Se acordă elevilor de gimnaziu și liceu care obțin premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale și la campionatele sportive școlare internaționale. Se plătește lunar, pe toată durata anului școlar următor obținerii distincției.
 • bursa de excelență olimpică II – 700 lei. Se acordă elevilor de gimnaziu și liceu care obțin premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare naționale. Se plătește lunar, pe toată durata anului școlar următor obținerii distincției.
 • bursa de merit – 450 lei. Se acordă pentru cel puțin 30% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale / a mediilor primelor două module din anul în curs (în cazul elevilor de clasa a V-a) / a mediilor de admitere (pentru elevii de clasa a IX-a) și celor cu media generală anuală mai mare sau egală cu 9,50.

De asemenea, bursa de merit se acordă elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale, premianților (I, II și III) la olimpiadele școlare județene, preamianților (I) la concursurile școlare și extrașcolare naționale, precum și premianților (medalii de aur) la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice. Bursa se plătește lunar, pe perioada cursurilor școlare.

 • bursa socială – 300 lei. Se acordă elevilor înscriși în învățământul primar, gimnazial, liceal, „A doua șansă” (minori) sau cu frecvență redusă, care provin din familii cu venituri mici (sub 50% din salariul minim net pe economie, pe membru de familie) și familii monoparentale, precum și elevilor cu unul sau ambii părinți decedați și celor cu deficiențe/afectări funcționale produse de boli. Bursa socială se plătește lunar, pe toată durata anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează minimum 10 absențe nemotivate.
 • bursa tehnologică – 300 lei. Se acordă elevilor din învățământul profesional și se plătește lunar, pe perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevii cumulează minimum 10 absențe nemotivate. De asemenea, bursa nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul școlar următor, dacă elevul a comis abateri disciplinare care au condus la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7.
 • bursa pentru mame minore – 700 lei. Se acordă mamelor minore care revin la școală (cursuri de zi) după naștere. Se acordă pe bază de cerere și se plătește lunar, pe perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevele cumulează minimum 60 de absențe nemotivate.

Cum se cumulează bursele școlare:

 •  un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior
 •  un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale
 •  bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit
 •  bursa socială și bursa tehnologică se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit
 •  bursa pentru mame minore se poate cumula cu toate tipurile de burse școlare
Autor: Mădălina Lazăr
Foto: Arhiva Ordinea Zilei

 

- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei