Home Actualitate Republica Moldova Republica Moldova impune reguli noi pentru folosirea denumirii statului în mărcile, desenele...

Republica Moldova impune reguli noi pentru folosirea denumirii statului în mărcile, desenele sau modele industriale

Guvernul Republicii Moldova a stabilit că dreptul de a folosi denumirea oficială sau istorică a statului în marcă, desen sau model industrial va fi acordat în baza unui nou Regulament.

Documentul reglementează procedura de examinare a cererilor depuse de persoanele fizice și juridice din diverse domenii de activitate, precum și restricțiile de utilizare a denumirii statului.

Conform Regulamentului, pentru a obține dreptul de a utiliza denumirea țării, solicitantul se va adresa Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial. Componența comisiei și Regulamentul de activitate a acesteia au fost aprobate de Executiv.

Cererea adresată comisiei va fi depusă la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și va fi examinată în termen de 30 de zile. Dacă vor fi întrunite condițiile necesare, iar calitatea ori natura produsului sau serviciului prestat de solicitant nu vor prejudicia imaginea sau interesele statului, comisia va emite decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii Republica Moldova și Moldova. În caz contrar, comisia va emite o decizie de refuz.

Autor: Filip Denis
Foto: Guvernul Republicii Moldova

 

 

 

Exit mobile version