25 septembrie 2022
18.8 C
București

Modificare importantă a Codului fiscal legată de plata impozitului pe clădiri

De citit...

Autoritățile locale au posibilitatea ca, până pe 14 august 2020, să adopte hotărâri prin care să acorde anumite facilități contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri.

Camera Deputaților a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 69/2020 pentru modificarea Codul fiscal, extinzând facilităţile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri acordate pe perioada stării de urgenţă până la sfârşitul anului fiscal 2020.

Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscale, prorogarea unor termene, acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, precum şi anularea unor obligaţii accesorii, pentru perioada de urgenţă, alertă şi pentru durata ulterioară încetării stării de alertă până la sfârşitul anului fiscal 2020.

Deputaţii au extins, printr-un amendament la Ordonanţă, facilităţile acordate pe perioada stării de urgenţă şi pe timpul stării de alertă şi până la sfârşitul acestui an fiscal.

Astfel,  actul normativ votat de deputați prevede că „pentru durata stării de urgenţă, a stării de alertă şi pentru durata ulterioară încetării stării de alertă până la sfârşitul anului fiscal 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind: a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă (…) dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice; b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică”.

În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii: a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă; b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică, au mai stabilit deputaţii.

Camera Deputaţilor este for decizional.

Autor: Victoria Preda
Foto: Arhiva Ordinea Zilei
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei

- Publicitate -spot_img