5 decembrie 2022
1.9 C
București

Măsuri recomandate de inspectorii de muncă pentru evitarea îmbolnăvirilor de SARS CoV-2

De citit...

Inspectorii de muncă vin cu o serie de recomandări cu privire la necesitatea luării de măsuri în vederea stabilirii de programe individualizate de muncă pentru salariaţii care desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru, pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID-19.

Având în vedere prevederile

 • art. 21 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform cărora, „Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.”
 •   art. 2 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei  epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, conform cărora, „Instituţiile şi autorităţile publice, precum şi operatorii economici publici şi privaţi au obligaţia organizării activităţii, astfel încât munca să se desfăşoare de la domiciliu angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru […] d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 ora, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minimum 20% din personal”.
 •  art. 1 alin. 1 lit. I) şi m) din Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3577/831/2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, conform cărora, ,,l) pot individualiza programul de lucru al angajaţilor (cu deosebire al angajaţilor din grupurile vulnerabile) care desfăşoară activitatea în spaţiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia, fără a afecta durata programului normal de lucru; m) pot individualiza programul de lucru al angajaţilor astfel încât între aceştia să se asigure existenţa unui interval de minimum o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranşe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajaţi care desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spaţiile de lucru cu mai mult de 50 de angajaţi, indiferent dacă salariaţii aparţin unor angajatori diferiţi, fără a afecta durata programului normal de lucru”.

Ca  angajatori  trebuie  să  aveți  în vedere următoarele măsuri prioritare pentru prevenirea  apariției şi răspândirii COVID-19 la locurile de muncă:

 • Informați şi instruiți lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, pe baza recomandărilor autorităților competente.
 • Asigurați echipamente individuale de protecție (spre exemplu: măști de protecție, mănuși de protecţie etc.) şi verificați corecta utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție, acordați echipamente individuale de protecție noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19.
 • Stabiliți măsuri igienico-sanitare cu consultarea medicilor de medicina muncii.
 • Instruiți lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităților din domeniul sănătății.
 • Acordați, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie,  dezinfectanți etc.) care să prevină răspândirea infecţiei cu noul Coronavirus.
 • Limitați reuniunile de lucru la minim posibil, iar dacă acestea sunt absolut necesare luați toate măsurile de prevenire şi protecție (ședințe în sistem video conferinţă, distanța de siguranță între participanți etc.).
 • Limitați contactul dintre persoane, luați măsuri pentru păstrarea distanței de siguranță, evitați activităţile colective (evitaţi expunerea lucrătorilor la contact direct/interacţiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de  muncă etc.).
 • Reduceți la minim posibil delegaţiile/deplasările lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
 • Asigurați controlul medical periodic al lucrătorilor.
 • Angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (Legea nr. 319/2006, actualizată).
 • Lucrătorii au obligația să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu instrucțiunile  primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecţie cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acțiunile/omisiunile lor.
Autor: Ioana Galeș
Foto: Arhiva Ordinea Zilei
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei

- Publicitate -spot_img