30 septembrie 2022
16.7 C
București

La stat, cumulul pensiei cu salariul nu mai este posibil. Cine scapă de prevederile noii legi?

De citit...

La stat, cumulul pensiei cu salariul nu mai este posibil. Persoanele care doresc să-și continue activitatea în sistemul bugetar sunt obligate să renunțe la pensie. Totuși, există câteva categorii exceptate de la aceste prevederi.

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că angajații,

Ori salariu, ori pensie 

Persoanele care desfăşoară activităţi în baza unui contract de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcţie, după caz, pot continua activitatea, la cerere, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cererea privind menţinerea în activitate în condiţiile alin.(1) se depune la unitatea angajatoare, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare. Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru pensionare pot solicita înscrierea la pensie potrivit legii şi anterior împlinirii vârstei de 70 de ani, chiar dacă au optat pentru continuarea activităţii potrivit alin. (1). Cererea de încetare a activităţii se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice înainte de data pensionării”, stabilește textul de lege.

Activitatea va continua în baza aceluiaşi contract de muncă.

Ca excepţie, personalul didactic care îşi manifestă opţiunea de continuare a activităţii, respectiv de pensionare, după caz, trebuie să anunţe acest lucru cu cel puţin 30 de zile înainte de data încheierii anului şcolar.

Sunt vizate și pensiile de serviciu și cele militare

Persoanele care desfăşoară activităţi în baza unui contract de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială şi care au şi calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/ sistemului pensiilor militare de stat/ beneficiari ai pensiilor de serviciu au obligaţia ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să îşi exprime în scris opţiunea pentru menţinerea în activitate în baza aceluiaşi contract de muncă, raport de serviciu sau act de numire, după caz, până la împlinirea vârstei de 70 de ani sau pentru încetarea contractului de muncă, raportului de serviciu sau a actului de numire în funcţie, după caz.

În situaţia în care au optat pentru menţinerea în activitate, se suspendă plata pensiei începând cu luna următoare exprimării opţiunii.

Persoanele care au calitatea de pensionari şi continuă activitatea pot opta, la cerere, pentru reluarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă oricând, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cererea de încetare a activităţii se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice înainte de data pensionării.

Continuarea activităţii nu este condiţionată de acordul prealabil al angajatorului.

Cine este scutit? 

Prevederile acestei legi nu se aplică persoanelor alese în funcţii publice sau celor pentru care durata mandatului este prevăzută de Constituţie; persoanelor care beneficiază de drepturi de autor în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; personalului didactic prevăzut de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 plătit în regim de plata cu ora; pensionarilor încadraţi în gradul III de invaliditate; membrilor Academiei Române.

Prevederile nu se aplică persoanelor din cadrul autorităţilor administrative autonome sau instituţiilor publice care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt în exerciţiul unui mandat a cărui durată este prevăzută de lege.

Schimbările privind organizarea muncii ar trebui să permită integrarea avantajelor competitive ale lucrătorilor vârstnici, inclusiv experienţa vastă a acestora. O viaţă activă mai lungă ar fi, de asemenea, obţinută prin îmbunătăţirea politicilor de resurse umane a celor care urmează să se pensioneze la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. În acest sens, se impune o politică de flexibilizare a raporturilor de muncă şi după îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare. Cu toate acestea, pornind de la criteriul vârstei persoanei, legislaţia în vigoare limitează dreptul la muncă în cazul persoanelor care doresc să continue activitatea, legea impunând încetarea forţată a raporturilor de muncă sau de serviciu la îndeplinirea condiţiilor de pensionare”, se arată în nota de fundamentare.

Autorii textului de lege menționează că prin opţiunea de a continua activitatea după îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare se urmăreşte valorificarea competenţelor celor care au o vastă experienţă pe piaţa muncii, prin crearea unui cadru legal care să permită persoanelor vârstnice să rămână active. Astfel, îmbătrânirea activă poate reduce cheltuielile publice, reducând presiunea pe bugetul asigurărilor sociale şi poate produce venituri bugetare actuale şi viitoare mai mari, ce conduc la creştere economică, dezvoltarea unei societăţi mai cuprinzătoare, în care toate persoanele pot participa la îmbunătăţirea vieţii.

De asemenea, prin opţiunea de a alege între plata pensiei sau a salariului se asigură repartizarea echitabilă a resurselor bugetare. Sub acest aspect este de menţionat faptul că particularităţile locului de muncă determină reducerea vârstei standard de pensionare cu până la 13 ani, în sistemul pensiilor militare de stat şi cu până la 12 ani, în sistemul public de pensii, fapt ce favorizează pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. 

Peste o sută de mii de români cumulează pensia cu salariul 

În urma analizării integrate a informaţiilor gestionate de Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv datele aferente Declaraţiilor 112 depuse de angajatori pentru luna noiembrie 2020 şi datele aferente beneficiarilor sistemului public de pensii, cu datele comunicate de către Ministerul Finanţelor Publice la data de 1 ianuarie 2019 privind codurile fiscale ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi cele ale regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ teritorială, au rezultat următoarele: total asiguraţi declaraţi în D112: 5.509.379 persoane, din care, cu contract de muncă/raport de serviciu: 5.337.535 persoane, din care: 102.375 persoane cu vârsta mai mare sau egală cu 65 ani la 1 ianuarie 2020 din care pensionari: 88.134, precum şi 28.271 persoane cu vârsta mai mare sau egală cu 70 ani la 1 ianuarie 2020, din care pensionari: 26.954.

Autorii proiectului subliniază faptul că, având în vedere constrângerile bugetare şi reducerea costurilor suportate din bugetul de stat în privinţa cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislaţiei aplicabile în cazul cumulului pensiei cu salariul şi o alternativă prin care un angajat din sistemul public poate opta între pensie şi veniturile salariale aferente raportului de muncă. De aceea, în sistemul public, posibilitatea continuării activităţii este însoţită de suspendarea plăţii pensiei.

Autor: Ioana Galeș
Foto: Arhiva Ordinea Zilei
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei

- Publicitate -spot_img