25 septembrie 2022
18.8 C
București

Înscrierile în învăţământul primar încep pe 15 martie. Cererile se pot depune online sau direct la școală

De citit...

Înscrierile în învăţământul primar se vor derula în perioada 15 martie – 29 aprilie. Cererile se pot depune atât online, cât și fizic, la școala la care se face înscrierea. Astfel, cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare poate fi completată online, transmisă prin e-mail, prin poştă sau poate fi depusă la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele, tutorele legal instituit, reprezentantul legal doreşte înscrierea copilului.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise părinţi.

Înscrierile în clasa pregătitoare se fac pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv. Procesul de înscriere în învăţământul primar nu este condiţionat de frecventarea grupei mari a învăţământului preşcolar.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Dacă nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2021-2022 sau dacă se constată că nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, părinţii vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare, prevede proiectul de metodologie pus în dezbatere publică.

Pe 10 şi 11 mai sunt programate procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie.

Între 11 şi 18 mai va avea loc procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.

Tot în aceeaşi perioadă se vor admite sau respinge cererile la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază.

Un proiect al Ministerului educației prevede că pe 20 mai, în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, vor fi afişaţi candidaţii înmatriculaţi, precum şi numărul de locuri rămase libere.

În perioada 24 – 31 mai vor fi depuse sau transmise cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Pe 3 iunie vor fi afişate listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Proiectul pus în dezbatere publică prevede că între 1 şi 10 septembrie va avea loc centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor pentru copiii care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Proiectul de metodologie prevede că inspectoratele şcolare pot decide reconfigurarea circumscripţiilor şcolare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situaţia în care capacitatea unei unităţi de învăţământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară stabilită în anul şcolar anterior, precum şi în alte situaţii justificate.

În situaţia unităţilor de învăţământ care au un număr mare de solicitări, inspectoratele şcolare pot decide extinderea activităţii acestora în alte unităţi de învăţământ care au spaţii disponibile.

Autor: Mădălina Lazăr
Foto: Arhiva Ordinea Zilei
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei

- Publicitate -spot_img