30 septembrie 2022
19.2 C
București

În Republica Moldova, starea de urgență în sănătate publică se prelungește până pe 15 septembrie

De citit...

Comisia Națională Extraordinară pentru sănătate publică din Republica Moldova a decis prelungirea stării de urgență în sănătate publică până la 15 septembrie. Respectiv, este prelungit și termenul de aplicare a tuturor restricțiilor în vigoare.

Restricții de intrare pe terititoriul Republicii Moldova:

 • Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din țările clasificate ca zonă verde nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 zile.
 • Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie, cu următoarele excepții:
 1. membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;
 2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 4. elevii/ studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova;
 5. membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
 6. cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
 7. titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/ misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerariul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 9. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 10. lucrătorii transfrontalieri;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor şi brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.

Excepții și prevederi privind tranzitul:

 • Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu Fişa epidemiologică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. Excepţie de la aceste prevederi fac următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrile (nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare de 14 zile):
 1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 3. elevii/ studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ din străinătate, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/ liceal/ învățământ superior;
 4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;
 5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenirea în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente în Republica Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
 6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajați ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
 7. titularii pașapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/ misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 8. persoane în tranzit.
 • Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate.
 • S-a reluat, începând cu data de 26 mai 2020, activitatea de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției cu COVID-19.
 • S-au reluat, începând cu 15 iunie 2020, cursele aeriene regulate de pasageri și a charterelor regulate de pasageri, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19.

Reamintim că de la 1 septembrie cetățenii care traversează frontiera pe sensul de intrare și vin din țări aflate în zona verde – cu risc scăzut de infectare, nu vor fi nevoiți să stea în autoizolare.

Tot de la 1 septembrie se vor redeschide instituțiile școlare și preșcolare în baza unor instrucțiuni clare și cu respectarea strictă a normelor sanitar-epidemiologice. Decizia de reîncepere a acțivității școlilor aparține fondatorilor. În cazul în care acestea nu vor întruni condițiile necesare, nu vor primi autorizație de funcționare.

Pentru că redeschiderea școlilor va fi o provocare majoră în lupta cu COVID-19, membrii CNESP au reiterat importanța respectării celor trei reguli de aur pentru stoparea răspândirii virusului: igienizarea frecventă a mâinilor, respectarea distanței fizice/sociale de 1 metru și purtarea corectă a măștilor în spații închise și locuri aglomerate.

Autor: Ligia Beatrice Vasilescu
Foto: Arhiva Ordinea Zilei

 

 

 

 

 

- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei

- Publicitate -spot_img