28 septembrie 2023
19.8 C
București

Concursul Național de Scurte Povestiri cu temă istorică intitulat ,,Vreau să povestesc’’, ediția a III-a

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, str. Toma Caragiu, nr. 10, Ploiești, lansează Concursul Național de Scurte Povestiri cu temă istorică intitulat ,,Vreau să povestesc’’, ediția a III-a, în rândul elevilor din clasele I-XII și are ca scop stimularea interesului pentru istorie, precum și dezvoltarea creativității și imaginației tinerei generații. Cei pasionați de scris pot trimite creațiile în perioada 2 octombrie – 10 noiembrie 2023, la adresa: vreausapovestesc@yahoo.com

Concursul are ca obiectiv scrierea unor scurte povestiri, având ca inspirație personalitățile și momentele istorice ce au marcat istoria României.

Participanții pot înscrie în competiție o singură povestire, creație originală, alături de datele de identificare (nume, prenume, clasă, școală/liceu), precum și numele, prenumele și numărul de telefon al unui părinte sau tutore legal. Menționăm că nu sunt acceptate biografii de personalități, cronologii și povești inspirate din texte publicate.

Organizatorul poate refuza lucrări înscrise în concurs, dacă acestea nu se încadrează în cerințele impuse.

Juriul este format din cinci persoane: doamna Ștefania Dinu, dir. adj. Muzeul Național Cotroceni, București, domnul prof. Dumitru Botoș, Târgu Mureș, doamna Elena Butunoi, prof. dr. psiholog la Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale’’, Ploiești, doamna Aurelia Mihaela Banu, prof. Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’ Ploiești și doamna Amalia Daniela Nicoară, șef Birou Istorie la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Organizatorul va anunța câștigătorii pe data de 07.12.2023 prin canalele de social-media ale muzeului și prin intermediul partenerilor media.

Participanții își asumă răspunderea pentru, textele și ideile prezentate în povestirile înscrise în cadrul concursului, în concordanță cu legile privind drepturile de autor și de proprietate intelectuală.

Pentru detalii vizualizați Regulamentul Concursului pe următoarele adrese:

Parteneri media: Radio Magic FM Ploiești, Radio Prahova, Radio Trinitas, Da Da TV, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Parhova, Observatorul Prahovean, Radio România Constanța, Ordinea Zilei, AGERPRES, Radio România Timișoara, Radio România Iași, Ploiești TV, Antena 3 Ploiești, Republikanews, Radio România Târgu Mureș, Radio România Cluj.Sponsori: Asociația Curtea Veche, CONPET S.A., Oltina S.R.L. Editura Didactica Publishing House, Librăriile Humanitas, Cărturești.

Regulamentul Concursului ,,Vreau să povestesc’’, ediția a III-a

Capitolul I. Concurs și obiective

Art. 1. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, denumit în continuare Organizator, lansează Concursul Național de Scurte Povestiri cu temă istorică intitulat ,,Vreau să povestesc’, ediția a III-a cu scopul de a stimula interesul elevilor pentru istorie, precum și dezvoltarea creativității și imaginației tinerei generații.

Înscrierea în concurs presupune trimiterea către organizator a unei scurte povestiri, ținând cont de specificul concursului, așa cum este descris mai jos.

Art. 2. Concursul are ca obiectiv scrierea unor scurte povestiri având ca sursă de inspirație personalitățile și momentele istorice ce au marcat istoria României.

Capitolul II. Eligibilitatea participanților și povestirilor

Art. 3. Concursul este public și se desfășoară într-o singură sesiune de înscrieri. Pot înscrie povestiri în concurs elevii aflați în ciclul de studii primare (clasele I-IV), din ciclul de studii gimnaziale (V-VIII) și ce-i din ciclul de studii liceale (IX-XII).

Art. 4. Participanții pot înscrie în concurs o singură povestire originală, prin trimiterea în format word a informațiilor solicitate. Fiecare aplicație va cuprinde:

-Datele de identificare a elevului (nume, prenume, clasă. școală/liceu), alături de numele, prenumele și numărul de telefon al unui părinte sau tutorelui legal.

-Povestirea originală în format word.

Art. 5. Povestirile înscrise în concurs vor fi inspirate din personalitățile și momentele istorice ce au marcat istoria României. Menționăm că nu sunt acceptate biografii de personalități, cronologii și povestiri inspirate din texte publicate.

Redactarea povestirii: textele vor fi în limba română, editate în WORD, cu diacritice, font Times New Roman, corp 12, spaţiul între rânduri va fi de 1,5 și maxim 3 pagini. Așadar, toate textele trebuie completate astfel încât să poată fi prelucrate ca atare, fără a implica editare. Nerespectarea uneia dintre aceste reguli duce la descalificarea automată a Participantului.

Art. 6. Nu pot participa la concurs copiii angajaților Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Art. 7. Povestirile înscrise nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea și/sau imaginea altei personae, nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau ofensatoare în orice alt mod.

Art. 8. Organizatorul poate refuza povestiri înscrise în competiție, dacă acestea nu se încadrează în cerințele impuse în regulament.

Capitolul II. Mecanism de înscriere a povestirilor

Art. 9. Povestirile pot fi înscrise în perioada 2 octombrie – 10 noiembrie 2023, inclusiv.

Art. 10. Aplicanții pot înscrie o singură povestire originală în concurs pe o temă la alegere din Istoria României.

Art. 11. Pentru a înscrie o povestire în concurs, participanții trebuie să respecte indicațiile menționate în articolul 5. După startul concursuluiu, participanții pot trimite întrebări referitoare la acesta până pe 2 noiembrie 2023, pe adresa:  vreausapovestesc@yahoo.com.

Art. 12. Înscrierea va fi realizată prin trimiterea povestiri în format word la adresa: vreausapovestesc@yahoo.com. Informațiile despre autor vor fi folosite ulterior în comunicarea concursului.

Art. 13. Toate povestirile înscrise în concurs se trimit nu mai târziu de 10 noiembrie 2023, ora 23:59.

Art. 14. Organizatorul poate cere date suplimentare participanților, dacă există neclarități privind povestirile trimise. În eventualitatea unor informații incomplete sau insuficiente sau a lipsei de răspuns din partea participantului în cazul unei solicitări venite din partea organizatorilor, aceștia pot decide eliminarea unei povestiri la concurs.

Art. 15. Înscrierea în concurs nu implică taxă de participare sau vreun alt aport bănesc; aceasta se face în mod gratuit pentru toți participanții ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata concursului.

Capitolul IV. Jurizarea, alegerea câștigătorilor și premierea

Art. 16. Juriul este format din cinci persoane: doamna Ștefania Dinu, dir. adj. Muzeul Național Cotroceni, București, domnul prof. Dumitru Botoș, Târgu Mureș, doamna Elena Butunoi, prof. dr. psiholog la Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale’’, Ploiești, doamna Aurelia Mihaela Banu, prof. Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’, Ploiești și doamna Amalia Daniela Nicoară, șef Birou Istorie la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Deciziile juriului sunt definitive și irevocabile.

Jurizarea se desfășoară în perioada 11.11.2023 – 6.12.2023.

Art. 17. Juriul va acorda 18 premii: 3 premii și 5 mențiuni pentru elevii claselor I-IV, 3 premii și 5 mențiuni pentru elevii din clasele V-VIII și 3 premii și 5 mențiuni pentru cei din clasele IX-XII. Premiile sunt compuse din cărți oferite de sponsorii concursului, diplome, produse personalizate oferite de organizator după cum urmează:

  • Trei Premiul I
  • Trei Premiul II
  • Trei Premiul III
  • 15 Mențiuni

Fiecare premiu va include o vizită gratuită la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și la secțiile sale din Ploiești (Muzeul Ceasului „Nicolae Simache’’, Muzeul „Ion Luca Caragiale’’, Muzeul „Casă de Târgoveț din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea’’, Muzeul Memorial „Nichita Stănescu’’, Muzeul Memorial „Paul Constantinescu’’) și din județ (Muzeul ,,Crama 1777’’ Valea Călugărească, Muzeul „Conacul Pană Filipescu’’ din Filipești de Târg, Muzeul „Casa Domnească’’ din Brebu, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga’’, Muzeul de Artă Religioasă, Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului din Vălenii de Munte, Muzeul Memorial „Cezar Petrescu’’ din Bușteni, Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere’’ din Bucov, Muzeul „Conacul Bellu’’ din Urlați, Muzeul „Foișorul Bellu’’ din Urlați), pentru câștigător și familia sa, în perioada 03.01.2024 – 30.12.2024.

Art. 18. În evaluarea textelor povestirilor Juriul va ține seama de următoarele criterii:

  1. respectarea temei concursului (personalitățile și momentele istorice ce au marcat istoria României)
  2. calitatea scriiturii (coerență în desfășurarea narațiunii, claritatea și corectitudinea exprimării)
  3. originalitate
  4. creativitate
  5. respectarea tehnicilor de tehnoredactare

Toate criteriile au ponderi diferite. Jurizarea se va face prin analiza individuală a povestirilor și prin dezbatere între toți membrii juriului pentru selectarea povestirilor câștigătoare.

Art. 19. Organizatorul va anunța câștigătorii pe data de 07.12.2023 prin canalele de social-media ale muzeului și prin intermediul partenerilor media.

Art. 20. Juriul își rezervă dreptul de a decide neacordarea premiilor dacă unele din povestirile înscrise în concurs nu îndeplinesc criteriile de jurizare.

Art. 21. Decizia juriului privind evaluarea și selectarea povestirilor câștigătoare nu poate fi contestată.

Capitolul V. Alte mențiuni.

Art. 22. Participanții își asumă răspunderea pentru textele și ideile lor prezentate în povestirile înscrise în cadrul concursului, în concordanță cu legile privind drepturile de autor și de proprietate intelectuală.

Fiecare povestire va conține datele de identificare ale participantului, alături de numele, prenumele și numărul de telefon al unui părinte sau tutorelui legal.

Art. 23. Părintele sau tutorele legal al Participantului își dă consimțământul, prin trimiterea mailului de înscriere, ca numele și vârsta Participantului, precum și povestirea cu care a participat la Concurs să fie făcute publice pe canalele de social-media ale Organizatorului, în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, pe data de 04.12.2023, când vor fi anunțați și cei 18 câștigători ai Concursului. Prin înscrierea la Concurs şi acceptarea termenilor și condițiilor, părinții sau tutorii legali ai Câştigătorilor își exprimă acordul ca numele și vârsta Câștigătorilor, precum și materialele foto cu Câștigătorii și cu lucrările acestora să fie făcute publice în scopuri de promovare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii GDPR nr. 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 24. Câștigătorii concursului își dau acordul prin acest regulament și prin participarea în concurs cu privire la cedarea drepturilor de proprietate intelectuală privind povestirea realizată.

Art. 25. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

Foto: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova

 

 

 

 

 

 

- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei