1 iulie 2022
36.3 C
București

Ce informații trebuie să transmită firmele de curierat către ANAF

De citit...

Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, adoptată miercuri de Guvern, a provocat multe dezbateri în spațiul public.  

Obligarea firmelor de curierat de a raporta către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a datelor referitoare la persoanele care au plătit ramburs pentru produsele comandate online este prevederea cea mai discutată. Actul normativ adoptat de Executiv stabilește tipul de informații care trebuie raportate la ANAF. De asemenea, stipulează că furnizarea acestor informații se face prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere.

Iată ce informații trebuie trimise către ANAF de către firmele de curierat, asa cum sunt cuprinse ele în textul de ordonanță adoptat de Guvern:

„Art. 3
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La art.59, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (21) – (25), cu următorul cuprins:
„(21) În scopul asigurării conformării fiscale, furnizorul de servicii poștale de trimitere contra ramburs este obligat, sub rezerva respectării inviolabilității secretului corespondenței, să furnizeze lunar, organului fiscal central informații referitoare la trimiterile poștale care au ca și particularitate achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate.
(22) Informațiile referitoare la trimiterile poștale se referă la:
a) numărul de înregistrare și data trimiterii poștale;
b) datele de identificare a expeditorului;
c) numele și prenumele în cazul persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor juridice destinatare;
d) adresele de expediție respectiv livrare;
e) contravaloarea bunului livrat.
(23) Perioada de stocare a datelor prevăzute la alin. (22) este de 5 ani, calculată de la data primirii de către organul fiscal central, urmând ca datele să fie șterse automat, după împlinirea acestui termen.
(24) Furnizorul de servicii poștale informează persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate privind transmiterea acestora către organul fiscal central.
(25) Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate potrivit alin. (21) beneficiază de toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare

  1. La art.59, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    (3) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) – (2^1) se face prin completarea
    unei declaraţii pe propria răspundere.”

Ce spune ANAF?

Referitor la aceste modificări și completări ale Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ANAF menționează că se are în vedere prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale din domeniul comerţului online şi protejarea intereselor cumpărătorilor.

Cu privire la Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, adoptată astăzi (miercuri, n.r.) de Guvernul României, menţionăm următoarele: prin actul normativ sunt aduse o serie de modificări şi completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală necesare pentru reglementarea obligaţiei de raportare de către furnizorii de servicii poştale a informaţiilor specifice referitoare la trimiterile poştale pentru care destinatarul achită expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, contravaloarea bunului livrat. Scopul acestei modificări legislative este atât prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale din domeniul comerţului online, cât şi protejarea intereselor cumpărătorilor”, precizează instituția într-un comunicat.

De asemenea, prin această măsură se urmăreşte identificarea beneficiarilor reali care eludează taxele şi impozitele datorate, prin încasarea sub formă de rambursuri prin intermediul furnizorilor de servicii poştale, a veniturilor obţinute din tranzacţii efectuate în mediul online.

Prin stabilirea realităţii relaţiei comerciale dintre cumpărătorul şi vânzătorul implicaţi în comerţul online, ANAF poate avea acces la confirmarea cel puţin a beneficiarului, care are interesul direct să primească factură fiscală şi să beneficieze astfel de garanţia legală şi indirect să determine plata taxelor şi impozitele aferente veniturilor încasate de vânzător din comercializarea produselor respective”, susțin reprezentanții ANAF.

Instituția mai arată că datele colectate respectă normele constituţionale privind viaţa intimă, familială şi privată, precum şi secretul corespondenţei, fără a se referi la conţinutul coletului.

De altfel, în scopul exercitării atribuţiilor sale legale specifice de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, ANAF prelucrează curent date cu caracter personal cu respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

Mai mult, potrivit art. 11 din Codul de procedură fiscală, personalul ANAF este obligat să păstreze secretul asupra informaţiilor de care a luat cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, iar aceste informaţii se referă inclusiv la cele obţinute din declaraţii ori documente prezentate de contribuabili/plătitori sau terţi.”, se mai spune în comunicat.

Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, iar transmiterea datelor se va realiza ulterior adoptării ordinului preşedintelui ANAF, în care va fi prevăzut modelul declaraţiei.

Autor: Ioana Galeș
Foto: Arhiva Ordinea Zilei

CITEȘTE ȘI: Firmele de curierat vor raporta la ANAF persoanele care au plătit ramburs pentru produsele comandate online

- Publicitate -spot_img