25 septembrie 2022
18.8 C
București

Calendarul zilei: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

De citit...

A doua zi după Buna Vestire a Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, în calendarul creștin este marcat Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil.

Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a slujit taina mântuirii noastre, aducând Fecioarei celei fără de prihană vestire despre întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, în preacuratul ei pântece.

Acest vestitor, Gavriil, cel mai ales voievod al îngerilor, este cinstit cu deosebită prăznuire. Considerat a fi pe bună dreptate un sol dumnezeiesc, el însuși s-a caracterizat așa: „Eu sunt Gavriil, care stau înaintea lui Dumnezeu, adică mai aproape decât alți îngeri de scaunul lui Dumnezeu”.

Sfânta Scriptură spune că îngerii rânduielii celei preaînalte sunt mai aproape de Dumnezeu, iar între aceștia se află mai marii voievozi îngerești, adică ceata Sfinților Arhangheli.

Sfântul Gavriil este al doilea după Sfântul Mihail, dar și unul dintre cei șapte arhangheli. Ordinea lor, acolo, sus, la Cer, este aceasta: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selatiil, Gudiil și Varahil.

Fiecare arhanghel are o misiune. Astfel, Mihail este biruitorul vrăjmașilor; Gavriil, vestitor al dumnezeieștilor taine; Rafail, tămăduitor al neputințelor omenești; Uriil este rază a focului dumnezeiesc și luminător al celor întunecați; Selatiil este rugător, pentru că rugându-se totdeauna lui Dumnezeu, îndeamnă și pe oameni la rugăciune; Gudiil este slăvitor al lui Dumnezeu și își are rolul de a întări pe oamenii care se ostenesc la orice lucru pentru slava lui Dumnezeu și a le mijloci răsplătire, iar Varahil este dătător de binecuvântarea lui Dumnezeu și mijlocitor al dumnezeieștilor faceri de bine.

Sfinții arhangheli stau întotdeauna lângă dumnezeiescul scaun, în timp ce toți ceilalți îngeri se trimit la diferite alte feluri de slujbe.

La Buna Vestire a fost trimis Gavriil, al cărui rol bine determinat era să vestească tainele lui Dumnezeu, precum vestea și Sfântul Proroc Daniil pentru eliberarea poporului lui Dumnezeu din Babilon și pentru timpul venirii lui Mesia. Gavriil a vestit și Sfântului Zaharia nașterea Sfântului Ioan, din maica Elisabeta.

Gavriil se regăsește întotdeauna în momentele decisive ale umanității. Arhanghelul Gavriil și pe Sfântul Proroc Moise l-a învățat, în pustiu, să scrie cărțile Facerii, pentru cele dintâi neamuri și timpuri, începând de la zidirea lumii. Și tot el a anunțat zămislirea Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu și a binevestit-o chiar și sfinților și drepților Ioachim și Ana, fiind un înger păzitor al Preasfintei Fecioare, de la zămislirea ei. Prin urmare, tot lui i-a revenit dreptul de a anunța zămislirea Fiului lui Dumnezeu.

Numele Gavriil din punct de vedere lingvistic se traduce „bărbat tare”, „Gavri”, care însemnează „bărbat”; „Îl” – prescurtat din Elohim – înseamnă Dumnezeu. Acestea două cuvinte, împreună, semnifică Gavriil, adică „bărbat Dumnezeu”.

Sfântul Arhanghel Gavriil este unul din cei șapte sfinți îngeri care stau mai aproape de Dumnezeu și face parte din rânduiala Serafimilor, fiind al doilea între Serafimi.

Sfântul Andrei Criteanul arată că Arhanghel Gavriil este din unul dintre cei dintâi îngeri, zicând: „Unuia din cei dintâi îngeri, Dumnezeu îi poruncește să împlinească vestirea tainelor”.

Cine este mai întâi decât Serafimii între îngeri? Și cine este mai aproape de scaunul lui Dumnezeu, decât Serafimii? Deci serafim este și Sfântul Gavriil, pentru că, la împlinirea poruncii marelui Dumnezeu, era trebuință să se trimită un mare înger. Iar întruparea Cuvântului este lucrul lui Dumnezeu, mai mult decât toate lucrurile Lui. Deci, și la vestire s-a trimis cel mai mare decât toți îngerii, Sfântul Arhanghel Gavriil.

Sfântul Grigorie a spus astfel: „La slujba aceea a bunei vestiri se cădea să vină cel mai cinstit înger, vestind pe Cel mai mare decât toți. Căci, precum a venit la Eva, amăgind-o, cel mai mare înger al întunericului, așa era cu cale, ca și la Preacurata Fecioară să vină, spre buna vestire, cel mai mare voievod al cereștii lumini. Și la Maria, care cu dragoste de serafim ardea către Dumnezeu, serafim se cădea să se trimită”.

Deci, pe acel voievod mai mare între îngeri, pe un serafim din cei șapte mai aproape de Dumnezeu, cel peste toată lumea arhanghel, pe cel ce bine a vestit mântuirea a toată lumea, să-l cinstim cu bună credință, cu multă evlavie, cu închinăciune cucernică, cu cântare și rugăciune, săvârșindu-i soborul astăzi, cu bucurie.

Și cel mai important, Gavriil este, în continuare, cel care îi ajută permanent pe scriitori și oratori, însoțindu-i în lungul drum al creației lor pe Pământ, cu rolul bine determinat de a lăsa posterității cele mai alese vorbe, indiferent dacă sunt cuvinte scrise sau vorbite.

Autor: Ligia Beatrice Vasilescu
Foto: Ordinea Zilei
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei

- Publicitate -spot_img