28 septembrie 2023
26.6 C
București

A fost stabilită modalitatea de stabilire a furnizorilor de ultimă instanţă

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat un ordin al președintelui instituției (Ordinul ANRE nr. 91/2022), prin care se aprobă regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice.

Ordinul stabileşte în principal modalitatea de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă (FUI), modalitatea de stabilire pentru fiecare lună a FUI nominalizat care are rolul principal de a prelua în mod automat (fără o cerere expresă în acest sens) clienţii finali care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice, modalitatea/condiţiile de preluare de către FUI a clienţilor finali care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice şi modalitatea de facturare de către FUI a consumului de energie electrică al clienţilor finali preluaţi.

Prin Ordinul aprobat au fost aduse modificări cadrului de reglementare actual, printre cele mai importante fiind: introducerea obligaţiei FUI care are cea mai mare cotă de piaţă într-o zonă de reţea, de a prelua locurile de consum care, la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 91/2022, nu au contract de furnizare şi care nu sunt deconectate; introducerea unui sistem alternativ pentru nominalizarea FUI care preia automat clienţii constând într-un sistem de rotaţie lunară.

Astfel, în acest scop se stabileşte lista FUI în ordinea descrescătoare a cotei de piaţă, fiecare FUI din listă fiind nominalizat pe rând, lunar, pentru a prelua automat clienţii care în acea lună rămân fără furnizor. În acelaşi timp, pentru perioadele în care nu sunt impuse măsuri de sprijin prin legislaţia primară, sistemul de nominalizare implică obligaţia FUI de a transmite preţul de ultimă instanţă cu cel puţin 7 zile înaintea lunii pentru care se face nominalizarea, astfel încât să fie cunoscută Lista de nominalizare a FUI, într-un termen care să permită transmiterea solicitării de preluare.

De asemenea, ordinul mai stabileşte introducerea preluării automate de către FUI nominalizat a clienţilor noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA, în situaţia încetării contractului de furnizare a energiei electrice prin ajungere la termen sau prin reziliere de către furnizorul actual şi limitarea perioadei în care un client poate fi în portofoliul unui FUI, respectiv 12 luni în cazul clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 1 MVA, şi de 6 luni în cazul clienţilor noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA. Cu 30 de zile anterior datei de încetare a relaţiei contractuale, FUI notifică clienţilor încetarea furnizării energiei electrice, sau după caz prelungirea perioadei de furnizare, cu precizarea perioadei pentru care asigură furnizarea energiei electrice.

Cu toate acestea, dacă la sfârşitul perioadei clienţii nu au reuşit să încheie un contract pe piaţa concurenţială, pot să beneficieze în continuare de serviciile unui FUI dacă solicită acest lucru”, subliniază reprezentanţii ANRE.

De asemenea, ordinul asigură unificarea într-o singură reglementare a Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi Contractului cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii finali preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă.

Având în vedere contextul actual, această reglementare a fost necesară pentru adoptarea unor măsuri care să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali şi o mai bună gestiune a fluxului de preluare a clienţilor de către FUI”, precizează ANRE.

Autor: Ioana Galeș
Foto: Arhiva Ordinea Zilei

 

 

 

- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

Știrile zilei