• EUR 4.6546 RON
  • USD 3.9306 RON
  • POUND 5.2287 RON
Bucuresti
o

Se pregateste MAREA FISCALIZARE: Cum vor plati romanii impozitul pe venit si ce se intelege prin gospodarie?


Se pregateste MAREA FISCALIZARE: Cum vor plati romanii impozitul pe venit si ce se intelege prin gospodarie?
In goana dupa bani, actuala putere lucreaza la un nou sistem de impozitare a veniturilor realizate de romani. Ministerul Finantelor Publice pregateste, in acest sens, un concept de administrare a impozitului pe venit, prin globalizare.

Cum se calculeaza impozitul?

 

Daca proiectul pregatit de MFP este aprobat, cota unica de impozitare a veniturilor persoanelor fizice ar putea fi inlocuita cu un impozit de 10% pe venitul global al gospodariilor, venitul impozabil urmand sa fie stabilit dupa ce din suma totala castigata de membrii unei gospodarii vor fi scazute o serie de cheltuieli si acordate anumite deduceri.

 

Fiecare gospodarie va beneficia de un punctaj acordat in functie de numarul membrilor de familie si de un plafon neimpozabil. Venitul anual global impozabil se stabileste dupa scaderea, din venitul anual, al acestui plafon neimpozabil.

 

Conform formulei de calcul din proiect, stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodariei se calculeaza ca produs intre punctajul acordat gospodariei, 1.000 de lei si 12 luni ( Pn = P x 1.000 lei x 12 luni). Punctajul alocat gospodariei este egal cu numarul membrilor gospodariei plus un punct (P = numar de puncte +1).

 

Astfel, de exemplu, in cazul unei gospodarii cu o singura persoana, plafonul neimpozabil va fi de 24.000 lei/an.

 

In situatia in care venitul anual global ajustat este negativ, gospodariilor unde se afla copii minori li se va acorda un sprijin financiar de 1.600 lei/an pentru fiecare copil. Copiii care urmeaza cursurile obligatorii ale invatamantului preuniversitar beneficiaza de aceasta suma doar cu conditia ca absentele nemotivate sa nu depaseasca 10% din totalul orelor de curs, in cazul in care urmeaza. Contributia de sanatate platita, prima de asigurare obligatorie pentru casa si masina sau programele educationale pentru copii precum before si after school sau gradinite particulare, dar si abonamente la sala fitness, gimnastica, dans, alte activitati sportive, etc urmeaza sa fie deduse la calculul venitului impozabil. Deducerile se acorda anual, in limita plafonului neimpozabil aferent unei luni.

 

In cazul in care plafonul neimpozabil lunar variaza, se alege plafonul neimpozabil lunar care are valoarea cea mai mare.

 

Cheltuielile deductibile care se pot deduce sunt cele efectuate de catre oricare dintre membrii gospodariei, pentru acestia sau pentru alti membrii ai gospodariei, justificate cu documente. Daca venitul net anual global impozabil este negativ se aloca fiecarui copil din gospodarie suma de 1.200 lei/an.

 

Impozitul anual global datorat pe gospodarie se stabileste prin aplicarea urmatoarelor cote de impunere asupra venitului anual global ajustat pe gospodarie, respectiv asupra venitul net anual global impozabil, respectiv 0% pentru un venit global ajustat negativ si 10% pentru un venitul net anual global impozabil pozitiv.

 

Impozitul pe venitul anual global de plata se achita in termen de 90 de zile de la data depunerii declaratiei de venit global.

 

„La ora actuala, un grup de experti analizeaza conceptul referitor la administrarea impozitului pe venit, prin globalizare anuala pentru fiecare gospodarie din Romania. Conceptul este evaluat de catre o paleta larga de specialisti, atat din partea MFP, cat si din partea Uniunii Nationale a Notarilor Publici, a Camerei Consultantilor Fiscali, a Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei”, au precizat reprezentantii MFP.

 

Redam mai jos fragmente din documentul de lucru pe marginea caruia se „brodeaza” marea fiscalizare din Romania.

 

Din documentul pus la dispozitie de MFP aflam ca prin gospodarie se intelege "un grup alcatuit din una sau mai multe persoane fizice inrudite sau neinrudite, care au un patrimoniu comun pe care il administreaza impreuna din punct de vedere economic si financiar si locuiesc/nu locuiesc efectiv la acelasi numar cadastral". De asemenea, patrimoniul este reprezentat de "totalitatea drepturilor si a obligatiilor cu valoare economica, precum si a bunurilor mobile si imobile la care se refera aceste drepturi, care apartin uneia sau mai multor persoane fizice".

 

 

Documentul MFP mentioneaza ca prin implementarea si administrarea gospodariei se intelege:

  1. Gospodaria se constituie prin decizie emisa de organul fiscal competent in baza cererii depuse de catre membri sai. Decizia de aprobare/respingere privind implementarea gospodariei se emite in termen de 60 de zile de la data primirii cererii. Cererea va cuprinde cel putin numele si prenumele, CNP-ul fiecaruia dintre membri, semnatura acestora, precum si membrul desemnat ca reprezentant al gospodariei.
  2. Organul fiscal competent va fi notificat de catre reprezentantul gospodariei pentru orice modificare survenita in componenta gospodariei in termen de 30 de zile de la producerea acesteia. Organul fiscal competent va emite in termen de 60 de zile de la primirea notificarii decizia de modificare a componentei gospodariei.
  3. Evidenta gospodariilor implementate se organizeaza prin ordin al presedintelui

 

Cine datoreaza impozit?

 

In documentul amintit se arata ca urmatoarele persoane datoreaza impozitul conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili:

a) persoana fizica rezidenta, desemnata ca reprezentant al gospodariei;

b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;

d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 129.

 

Sfera de cuprindere a impozitului

 

(1) Impozitul prevazut in prezentul titlu, denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri:

a) in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, desemnate reprezentanti ai gospodariilor, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

b)in cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele prevazute la lit. a), veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care acestea devin rezidenti in Romania;

c) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitului net atribuibil sediului permanent;

d) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta in Romania, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta;

e) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 58 lit.

d), venitului determinat conform regulilor prevazute in prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit.

 

(2) Persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care acestea devin rezidente in Romania.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) persoanele fizice care dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, carora le sunt aplicabile prevederile conventiilor.

(4) Persoana fizica nerezidenta care a indeplinit pe perioada sederii in Romania conditiile de rezidenta potrivit art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) va fi considerata rezidenta in Romania pana la data la care persoana fizica paraseste Romania. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, si nu va mai face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr-un alt stat.

(5) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pana la data schimbarii rezidentei. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, si va face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr-un alt stat.

(6) Rezidentii statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri trebuie sa isi dovedeasca rezidenta fiscala printr-un certificat de rezidenta emis de catre autoritatea fiscala competenta din statul strain sau printr-un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

(7) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.

 

 

 

Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili:

 

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;

b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) - (3);

c) pensii;

d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

 

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator. Incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin**) comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, al ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si al ministrului finantelor publice;

3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, in conditiile stabilite prin ordin***) comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, al ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;

4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de medic, in conditiile in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului finatelor publice.

 

 

 

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

 

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;

b) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;

d) venituri din investitii, definite conform art. 91;

e) venituri din pensii, definite conform art. 99;

f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;

g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 108;

h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 111;

i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117.

 

  Venituri neimpozabile

 

In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

a) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deseurilor care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

b) veniturile de orice fel, in bani sau in natura, primite la predarea deseurilor din patrimoniul personal;

c) sumele primite pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

d) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;

e) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare si aur financiar, primite cu titlu de mostenire ori donatie; Pentru proprietatile imobiliare, in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. 111;

f) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, precum si veniturile in valuta primite de personalul incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, trimis in misiune permanenta in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare;

g) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora de oficial sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

h) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale sau organizatii neguvernamentale;

i) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

j) materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor, precum si cardurile de reduceri nenominale si transmisibile distribuite gratuit acordate in cadrul unor programe promotionale.

 

Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie

 

(1) Transferul de la constituitor la fiduciar al masei patrimoniale fiduciare nu genereaza venituri impozabile, in intelesul prezentului titlu, la momentul transferului, pentru partile implicate, respectiv constituitor si fiduciar, in cazul in care partile respective sunt contribuabili potrivit prezentului titlu.

(2) Remuneratia fiduciarului contribuabil potrivit prezentului titlu, notar public sau avocat, primita pentru administrarea masei patrimoniale, constituie, in intelesul prezentului titlu, venit din activitatea adiacenta si se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea desfasurata de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente.

(3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decat remuneratia fiduciarului, se stabileste in functie de natura venitului respectiv si se supune impunerii potrivit regulilor proprii fiecarei categorii de venituri. La determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive. In cazul in care constituitorul este contribuabil potrivit prezentului titlu, obligatiile fiscale ale acestuia in legatura cu masa patrimoniala administrata vor fi indeplinite de fiduciar.

(4) Venitul realizat in bani si in natura de beneficiarul persoana fizica la transferul masei patrimoniale de la fiduciar se supune impunerii potrivit prevederilor cap. X - Venituri din alte surse. Fac exceptie veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale, in situatia in care acesta este constituitorul, caz in care veniturile respective sunt neimpozabile. Obligatia evaluarii veniturilor realizate, la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora, revine fiduciarului. Pierderile fiscale inregistrate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduc la determinarea venitului impozabil pentru beneficiar ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoana fizica.

 

 

 

Perioada impozabila

 

(1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care in cursul anului intervin modificari in structura gospodariei ca urmare a decesului unuia sau a mai multor membri sau nasterii unuia sau a mai multor membri ai gospodariei.

 

Ce se intelege prin venituri din activitati independente

 

Definirea veniturilor din activitati independente:

(1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective.

(3) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

 

  Stabilirea venitului net anual din activitati independente:

(1) Venitul net anual din activitati independente se determina prin deducerea din venitul brut anual a cotei forfetare de cheltuieli de 40% aplicata asupra venitului brut si a valorii anuale a cheltuielilor de personal platite in anul fiscal respectiv.

(2) Venitul brut cuprinde:

a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;

b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;

c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;

f) veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

 

(3) Nu sunt considerate venituri brute:

a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;

b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;

c) sumele primite ca despagubiri;

d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari si mecenat, conform legii, sau donatii.

 

 Venituri din salarii si asimilate salariilor

 

Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor:

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;

c) solda lunara acordata potrivit legii;

d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

e) sume reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;

f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;

g) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor constituite prin subscriptie publica;

i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;

j) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului;

l) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului nerezident de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;

m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege;

n) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati nerezidente, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii nerezidente de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;

o) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;

p) sume reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;

q) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;

r) remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii; r^1) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) orice alte sume sau avantaje in bani ori in natura acordate de angajator ca urmare a desfasurarii unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege .

 

(3) Avantajele, in bani sau in natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) sunt considerate venituri din salarii.

(4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele pentru dispozitive medicale acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;

b) drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;(discutii)

c) hrana acordata de angajatori angajatilor, in cazul in care potrivit legislatiei in materie este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii;

d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

f) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activitati dependente desfasurate la bordul navelor in apele internationale. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere;

g) costul telefoanelor, al abonamentelor telefonice si convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

h) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora; i) cheltuielile de transport si cazare primite de salariati pe perioada delegarii/detasarii in tara sau strainatate.

 

(5) Avantajele primite in bani si/sau in natura imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.

(6) Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, impozabile, primite pe perioada delegarii in alta localitate, in Romania si in strainatate, se considera venituri aferente lunii in care se aproba decontul.

(7) Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, impozabile, primite pe perioada detasarii/deplasarii, potrivit prevederilor alin. (2) lit. k) - n), se considera venituri aferente lunii in care sunt primite

 

 

 

Determinarea venitului net lunar din salarii si asimilate salariilor:

 

(1) Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia de a determina lunar venitul net lunar pentru fiecare beneficiar de venit, prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii;

(3) In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, venitul net se determina in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data efectuarii platii prin deducerea din venitul brut al contributiilor de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.

(4) In cazul veniturilor reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, venitul net se determina la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii prin deducerea din venitul brut al contributiilor de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.

(5) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a venitului net anual din salarii si asimilate salariilor, pentru fiecare beneficiar de venit.

 

Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii:

 

(1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia sa completeze si sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit, potrivit Titlului V.

(2) Platitorul de venituri este obligat sa transmita/elibereze fiecarui beneficiar de venit un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul net realizat in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior.

 

Determinarea venitului net pentru anumite venituri salariale si asimilate salariilor:

 

(1) Persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate, precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.

(2) Orice persoana fizica prevazuta la alin. (1) are obligatia de a determina venitul net lunar/anual potrivit prevederilor art. 78.

(3) Orice persoana fizica prevazuta la alin. (1) care isi prelungeste perioada de sedere in Romania, peste perioada mentionata in conventia de evitare a dublei impuneri, este obligata sa determina venitul net lunar/anual pentru intreaga perioada de desfasurare a activitatii in Romania, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare implinirii termenului prevazut de respectiva conventie. (CEDI)

(4) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca, pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind determinarea venitului net lunar/anual pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor, in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent.

(5) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care beneficiarul de venit isi desfasoara activitatea, potrivit alin. (1), este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei in care indeplineste obligatia privind determinarea venitului net lunar/anual , potrivit alin. (4).

(6) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si persoanelor fizice care isi desfasoara activitatea la un angajator din Romania si care obtin venituri in bani si/sau avantaje in natura de la terti, in baza unei relatii contractuale.

 

 Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

 

Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor:

(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

(2) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv.

(3) In categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind si cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. (3) care, in cursul anului fiscal, obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar mai mare de 5 camere de inchiriat, situate in locuinte proprietate personala. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depasirii numarului de 5 camere de inchiriat, si pana la sfarsitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizeaza, potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente.

 

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor:

(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

(2) In cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei.

(3) Venitul net anual din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut. Determinarea venitului anual se efectueaza prin insumarea veniturilor pe baza cursului de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor insumate din perioada de derulare a contractului de inchiriere.

(4) In cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.

(5) In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit, in cadrul aceluiasi termen, directiilor generale regionale ale finantelor publice, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.

(6) In cazul in care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au fost modificate in cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (5) noile preturi pentru evaluarea in lei a veniturilor din arenda exprimate in natura, pentru determinarea venitului net se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice.

(7) Venitul net anual din arenda se stabileste prin deducerea din venitul brut a aplicarea cotei forfetare de 20% asupra venitului brut anual.

 

  Reguli privind stabilirea venitului net anual determinat pe baza normei anuale de venit:

(1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.

(2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determina de directiile generale regionale ale finantelor publice, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului turismului si al ministrului finantelor publice si a propunerilor Ministerului Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Turismului in cursul trimestrului IV, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urmeaza a se aplica normele anuale de venit.

(3) Directiile generale regionale ale finantelor publice au obligatia publicarii anuale a normelor anuale de venit, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, o declaratie informativa pentru anul in curs. In cazul in care persoanele fizice incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 83 alin. (3), in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului acestia au obligatia completarii si depunerii declaratiei informative pentru anul fiscal in curs.

 

Reguli de stabilire a veniturilor realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depasirii numarului de 5 camere in cursul anului fiscal:

(1) In cazul in care, in cursul anului fiscal, contribuabilii prevazuti la art. 83 alin. (4) realizeaza venituri din inchirierea unui numar mai mare de 5 camere, acestia sunt obligati sa notifice evenimentul, respectiv depasirea numarului de 5 camere de inchiriat, organului fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 85, organul fiscal va recalcula norma de venit.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(3) Pentru perioada ramasa din anul fiscal, venitul net se stabileste , potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Contribuabilii respectivi sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratia informativa, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent.

 

 

Definirea veniturilor din investitii

 

Veniturile din investitii cuprind:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobanzi;

c) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;

d) castiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

 

 Definirea veniturilor din Romania din transferul titlurilor de valoare

 

In cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenti romani, sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate.

 

Venituri scutite

 

Veniturile din dividende sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

 

Venituri neimpozabile

(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din detinerea si transferul instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operatiunile de tip repo si reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piata/locul de tranzactionare unde are loc operatiunea;

(2) Nu genereaza venituri impozabile urmatoarele:

a) conversia certificatelor de depozit in actiuni suport/drepturi de alocare suport si a actiunilor/drepturilor de alocare in certificate de depozit in conformitate cu prevederile legislatiei in materie privind actiunile suport pentru certificatele de depozit;

b) acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinta in conformitate cu prevederile legislatiei in materie, inclusiv subscrierea;

c) distribuirea de titluri de participare noi, definite la art.7, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de valoare, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica;

d) distribuirea in bani sau in natura, efectuata ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

e) distribuirea de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant la persoana juridica;

f) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative, a actiunilor dintr-o categorie in cealalta, a unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, in conformitate cu prevederile legislatiei in materie;

g) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al imprumutului de valori mobiliare conform legislatiei aplicabile, de la cel care le da cu imprumut, denumit creditor, respectiv la cel care are obligatia sa le returneze, denumit debitor, precum si la momentul restituirii valorilor mobiliare imprumutate;

h) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garantii in legatura cu imprumutul de valori mobiliare, conform legislatiei aplicabile;

i) operatiunile efectuate in conditiile prevazute la art. 32 si 33;

j) aportul in natura reprezentand actiuni emise de societati/parti sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Impozitarea veniturilor din investitii

 

(1) Urmatoarele venituri mai mari decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 de euro se impoziteaza cu o cota de 3%:

(a) veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, in conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

(b) veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea, de catre mostenitorii titlurilor de conversie sau actiunilor dobandite inainte de prima tranzactionare;

c) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii acestora.

d) acordarea si valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept masuri compensatorii, de catre titularii drepturilor de proprietate, fosti proprietari sau mostenitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, din transferul aurului financiar precum si veniturile din dobanzi, veniturile din lichidare si din reducerea capitalului social se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu.

 

  Venituri din pensii

 

Definirea veniturilor din pensii:

 

Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat, diferente de venituri din pensii, precum si sume reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie.

 

Obligatiile platitorilor de venituri din pensii:

(1) Orice platitor de venituri din pensii are urmatoarele obligatii:

a) transmiterea catre fiecare persoana fizica ce obtine venituri din pensii a informatiilor privind totalul veniturilor in forma scrisa, realizate in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;

b) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul veniturilor din pensii, pentru fiecare contribuabil.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(5) In cazul unei pensii care nu este platita lunar, venitul din pensii se considera realizat la momentul incasarii.

(6) Drepturile de pensie restante se considera realizate la momentul incasarii.

(7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora,.

(8) Veniturile din pensii si/sau diferentele de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, se considera realizate la momentul incasarii si se supun reglementarilor legale in vigoare la data incasarii.

(9)Veniturile din pensii si/sau diferentele de venituri din pensii, sumele reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, se considera realizate la momentul incasarii si se supun reglementarilor legale in vigoare la data incasarii.

 

  Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

 

Definirea veniturilor:

(1) Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

(2) Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

 

Stabilirea venitului net anual din activitati agricole pe baza de norme de venit:

(1) Venitul net anual dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit.

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevazute la art. 105 alin. (2).

(3) Normele de venit se propun de catre entitatile publice mandatate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotarare a Guvernului, se aproba si se publica de catre directiile generale regionale ale finantelor publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

(4) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, venitul anual se stabileste prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.

(5) In anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau intr-o forma de asociere, in cazul in care s-au inregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca inghet, grindina, polei, ploaie abundenta, seceta si inundatii, precum si a epizootiilor ce afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale/animalele detinute, norma de venit se reduce proportional cu pierderea respectiva.

(6) Constatarea pagubelor prevazute la alin. (5) si evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit, de o comisie numita prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti, la propunerea directorului executiv al directiei agricole judetene/municipiului Bucuresti, comisie formata pe plan local dintr-un reprezentant al primariei, un specialist de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, un delegat din partea Administratiei Nationale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si un reprezentant al directiei generale regionale a finantelor publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.

(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5) si (6) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.*), cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

(8) Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

 

Stabilirea venitului net anual din activitati agricole, silvicultura si piscicultura:

(1) In cazul veniturilor din silvicultura si piscicultura venitul net anual se determina potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru veniturile din silvicultura calificate drept venituri din alte surse se aplica prevederile cap. X.

(2) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevazute la art. 103 alin. (1) in alta modalitate decat in stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de determinare a venitului net proprii categoriei respective.

(3) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) pentru care nu exista obligatia stabilirii normelor de venit se supun regulilor de determinare a venitului net potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente, venitul net anual fiind determinat potrivit prevederilor art.671, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de determinare a venitului net proprii veniturilor din activitati independente .

 

  Obligatii declarative ale persoanelor fizice care obtin venituril din activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norme de venit:

(1) Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs. In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice in cadrul aceluiasi termen. Anexa declaratiei depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul calculat la nivelul asocierii.

(2) Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit si detin detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati/judete diferite vor opta pentru stabilirea localitatii/judetului sau localitatilor/judetelor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale de la art.105 alin. (1). Optiunea se exercita prin completarea corespunzatoare a Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit.

(3) Declaratia prevazuta la alin. (1) nu se depune pentru veniturile prevazute la art. 105.

 

 Venituri din premii si din jocuri de noroc

 

Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc:

(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, sumele primite ca urmare a participarii la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2015, precum si din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele incasate, bunurile si serviciile primite, ca urmare a participarii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma in care se acorda, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

 

 Determinarea venitului brut anual din venituri din premii si din jocuri de noroc:

(1) Venitul net anual din premii reprezinta suma veniturilor brute din fiecare premiu realizat in cursul anului fiscal.

(2) Venitul brut anual din jocuri de noroc reprezinta suma veniturilor prevazute la art.108 alin.(3) pentru venitul din fiecare joc de noroc primite/incasate.

(3) Pentru veniturile din premii si din jocuri de noroc fiecare organizator/platitor de venituri are urmatoarele obligatii:

a) stabilirea venitului brut anual pentru premii si jocuri de noroc pentru fiecare beneficiar de venit;

b) transmiterea catre fiecare beneficiar de venit a informatiilor referitoare la fiecare venit brut, primit/incasat in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent, in forma scrisa;

c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa referitoare la fiecare venit brut, pentru fiecare beneficiar de venit.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (12) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

 

Foto: Pixabay.com

 

 


Comentarii

Inscrie-te in newsletter pentru a primi cele mai noi stiri