• EUR 4.6599 RON
  • USD 3.8182 RON
  • POUND 5.2494 RON
Bucuresti
o
 

Consiliul Concurenței recomandă modificarea legislației silvice


Consiliul Concurenței recomandă modificarea legislației silvice
Consiliul Concurenţei recomandă modificarea legislaţiei silvice, în sensul că suprafeţele de fond forestier pentru care nu se asigură respectarea regimului silvic să fie încredinţate temporar spre administrare către RNP - Romsilva, eventualele cheltuieli ocazionate de administrare urmând a fi suportate de proprietarul fondului forestier respectiv.

"Lipsa unui cadastru forestier complet creează dificultăţi în identificarea proprietarilor/ administratorilor fondului forestier şi, mai ales, a celor care nu respectă regimul silvic. Totodată, lipsa unui cadastru forestier de actualitate în România are consecinţe negative şi în extinderea şi administrarea reţelei de drumuri forestiere. În prezent, există aproximativ 480.000 de hectare fond forestier pentru care nu se asigură respectarea regimului silvic. Ca urmare, Consiliul Concurenţei recomandă modificarea legislaţiei silvice, în sensul că suprafeţele de fond forestier pentru care nu se asigură respectarea regimului silvic să fie încredinţate temporar spre administrare către RNP - Romsilva, eventualele cheltuieli ocazionate de administrare urmând a fi suportate de proprietarul fondului forestier respectiv", precizează autoritatea de concurenţă într-un comunicat.

Aceste recomandări fac parte dintr-un ansamblu de măsuri pe care Consiliul Concurenţei le propune pentru intensificarea combaterii tăierilor ilegale, respectiv plata unei părţi din ajutoarele sociale să se realizeze, în măsura disponibilităţii, sub forma distribuirii unor cantităţi de lemn de foc, şi conceperea unui sistem de impozitare care să penalizeze nerespectarea regimului silvic.

Autoritatea de concurenţă a finalizat studiul privind piaţa primară a lemnului din România şi a elaborat o serie de propuneri şi recomandări pentru dezvoltarea acestui sector şi eficientizarea concurenţei în domeniu.

Consiliul Concurenţei a constatat că există diferenţe între datele prezentate de Institutul Naţional de Statistică, Eurostat şi Inventarul Forestier Naţional în ceea ce priveşte anumiţi indicatori necesari realizării unei evaluări cu acurateţe a domeniului forestier şi recomandă realizarea cu celeritate a cadastrului fondului forestier de actualitate.

Pe de altă parte, în cadrul analizei s-au constatat o serie de disfuncţionalităţi manifestate, cu precădere, în ultima parte a anului 2016, în aprovizionarea populaţiei cu lemn de foc destinat încălzirii locuinţei.

Producţia de lemn de foc din fondul forestier naţional este estimată de Institutul Naţional de Statistică la aproximativ 4,130 - 5,06 milioane mc/an, iar consumul de lemn de foc, la o valoare de trei ori mai mare.

În situaţia în care condiţiile de piaţă se menţin, iar volumul de lemn de foc pe care îl va avea la dispoziţie Romsilva pentru aprovizionarea cu prioritate a populaţiei va scădea de la aproximativ 1,2 milioane mc/an la 500.000 mc/an, conform Regulamentului privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, este foarte probabil ca aceste disfuncţionalităţi să se repete şi în perioada următoare.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei recomandă realizarea unor studii referitoare la sursele şi necesarul de aprovizionare cu lemn de foc destinat încălzirii locuinţelor, precum şi cercetări privind posibilitatea aclimatizării, în România, a unor specii arborescente energetice.

În acelaşi timp, se recomandă identificarea unor soluţii care să permită punerea pe piaţă, în avans, în situaţii de criză, a unor cantităţi de masă lemnoasă programate la recoltare pentru anul de producţie următor.

De asemenea, Consiliul Concurentei recomandă identificarea unor soluţii pentru dezvoltarea ofertei de masă lemnoasă, în condiţii de recoltare integrală a posibilităţii anuale autorizate. În urma propunerilor autorităţii de concurenţă, a fost modificat Codul Silvic şi Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică astfel încât să crească cantitatea de lemn de foc destinată populaţiei: în cazul Romsilva cantitatea de lemn de foc va creşte de la 500.000 mc la 3.000.000 mc.

Consiliul Concurenţei a constatat că, prin modificarea adusă legislaţiei silvice primare şi secundare, cu privire la comercializarea de către administratorii de fond forestier proprietate publică a masei lemnoase pe picior, s-au introdus restricţii concurenţiale. Aceste modificări restrâng concurenţa în ceea ce priveşte participarea la licitaţiile organizate de administratorii de păduri proprietate publică pentru comercializarea masei lemnose pe picior, a companiilor neatestate pentru lucrări de exploatare forestieră, precum şi a persoanelor fizice cu necesar de masă lemnoasă cu destinaţia lemn de foc, acestea nefiind eligibile pentru aceste licitaţii. Autoritatea de concurenţă recomandă eliminarea acestor restrângeri concurenţiale, prin modificarea legislaţiei silvice.

Consiliul Concurenţei consideră, însă, că Romsilva trebuie să înregistreze contabil costurile materiei prime (masă lemnoasă) şi ale procesării acesteia la nivelul pieţei, astfel încât să nu îşi subvenţioneze activitatea de exploatare în dauna altor operatori care fac prelucrare şi care nu au acces la masă lemnoasă la cost zero.

În ceea ce priveşte modalitatea de selectare a volumului de lemn destinat comercializării care vor fi recoltate de Romsilva, autoritatea de concurenţă este de părere că aceasta ar trebui să se realizeze într-un mod nediscreţionar, în baza unei reglementări interne distincte.

Consiliul Concurenţei propune înfiinţarea unui grup de lucru care să reunească reprezentanţi ai Ministerul Apelor şi Pădurilor, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Autorităţii de Concurenţă, astfel încât recomandările să fie discutate şi să se identifice modalităţi eficiente de implementare a acestora. Din punct de vedere al proprietăţii fondului forestier naţional, la nivelul anului 2015, statul român deţinea 3.205.217 ha, reprezentând 48,90% din fondul forestier naţional, administrat de RNP - Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" şi RA APPS.

La nivel naţional, s-au identificat 13 proprietari care deţin peste 10.000 ha fond forestier, restul proprietăţii fondului forestier fiind puternic fragmentat. Autoritatea de Concurenţă are în derulare două investigaţii privind posibile înţelegeri între companii active pe piaţa comercializării de masă lemnoasă în cadrul unor licitaţii.

Consiliul Concurenţei, a efectuat, la acea dată, inspecţii inopinate la sediile companiilor Holzindustrie Schweighofer SRL, Egger România SRL, Kronospan România SRL, Kronospan Sebeş SA, Silva Logistic Services SRL, Alredia SRL şi Lacul Codrilor SRL.

În ceea ce priveşte a doua investigaţie, Consiliul Concurenţei suspectează înţelegeri anticoncurenţiale între companiile Forestar SA, Nico - Paul SRL şi Saniral SRL pentru achiziţionarea de masă lemnoasă, cu ocazia licitaţiilor şi negocierilor organizate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.


Comentarii

Inscrie-te in newsletter pentru a primi cele mai noi stiri