• EUR 4.6599 RON
  • USD 3.8182 RON
  • POUND 5.2494 RON
Bucuresti
o
 

Sesizare către Comisia Europeană: Se are în vedere posibilitatea de a modifica limitele ariilor protejate


Sesizare către Comisia Europeană: Se are în vedere posibilitatea de a modifica limitele ariilor protejate
Federația Coaliția Natura 2000 România a sesizat Comisia Europeană cu privire la propunerea legislativă prin care se instituie posibilitatea de a fi modificate limitele ariilor naturale protejate prin scoaterea din interiorul ariilor a suprafețelor pentru care, la data de 29 iunie 2007, existau licențe de concesiune a activității miniere.

"Federația Coaliția Natura 2000 România a sesizat Comisia Europeană cu privire la intenția parlamentarilor români de a legaliza cariere, mine și exploatări în arii naturale protejate. Aceștia au aprobat în urmă cu o săptămână, în Senat, inițiativa L173/2017, prin care orice mină de cărbune, sondă de gaze și petrol, carieră de piatră sau exploatare de minereuri și ape minerale pot fi desfășurate chiar în mijlocul celor mai sălbatice colțuri de natură. Singura condiție: să dețină licențe de exploatare eliberate înainte de 2007. Inițiativa a plecat spre forul decizional, Camera Deputaților, unde deputații din Comisia de agricultură l-au introdus în agenda de astăzi", reiese dintr-un comunicat transmis de Federația Coaliția Natura 2000.

Comisia Europeană a răspuns sesizării, iar răspunsul oferit "descurajează această inițiativă". "În ceea ce privește ariile speciale de protecție, jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene indică faptul că, deși statele membre dispun de o anumită marjă de apreciere în ceea ce privește alegerea celor mai importante teritorii adecvate pentru a fi clasificate ca zone de protecție specială în temeiul articolului 4 alineatul (1) din directivă, acestea nu dispun de aceeași libertate de acțiune în temeiul articolului 4 alineatul (4) din această directivă pentru modificarea sau reducerea dimensiunilor zonelor. Statele membre pot reduce întinderea unei zone de protecție specială numai din motive excepționale care trebuie să corespundă unui interes general superior interesului general reprezentat de obiectivul ecologic al directivei", se arată în răspunsul transmis de DG Environment, atașat comunicatului federației.

În documentul respectiv se mai susține că, în afara cazurilor de erori științifice, modificările siturilor Natura 2000 deja desemnate trebuie să fie justificate de evoluțiile naturale din zonă și nu trebuie să fie, în niciun caz, rezultatul unei gestionări necorespunzătoare a siturilor. "Aceste modificări (sau declasificarea) trebuie efectuate urmând aceeași procedură ca și cea pentru înscrierea în lista sitului. O evaluare detaliată a modificărilor propuse va fi efectuată de către Comisie. Dacă modificările sunt justificate, ar trebui să existe o actualizare a formularului de date standard pentru situl vizat și baza de date asociată, iar schimbările vor necesita intrarea în vigoare a unei noi decizii a Comisiei. În consecință, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru protejarea siturilor, iar neîndeplinirea de către un stat membru a obligației de protejare a unui anumit sit nu justifică declasificarea sitului respectiv", se subliniază în document.

DG Environment a menționat că serviciile Comisiei monitorizează îndeaproape acest caz iar, dacă vor fi adoptate amendamente neconforme, nu va ezita să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate obligațiile care decurg din legislația UE. "Am transmis Camerei Deputaților și Ministerului Mediului poziția Comisiei Europene, solicitând astfel avizul negativ al Comisiei de agricultură și respingerea proiectului de lege", a precizat Liviu Cioineag, director executiv al federației.

Senatul a adoptat, pe 23 octombrie, o propunere legislativă pentru completarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice prin care se instituie o zonă-tampon de cel puțin 100 de metri lățime între limitele ariei naturale protejate și limitele exploatării miniere.

Totodată, prin acest act normativ, inițiat de parlamentari de la PSD și ALDE, se instituie posibilitatea de a fi modificate limitele ariilor naturale protejate prin scoaterea din interiorul ariilor a suprafețelor pentru care, la data de 29 iunie 2007, existau licențe de concesiune a activității miniere, instituirea unei zone-tampon necesară creării de drumuri de acces la perimetrul minier, precum și compensarea suprafeței de teren scoase din interiorul ariei naturale protejate cu o suprafață echivalentă majorată cu suprafața zonei-tampon.

Foto:Pixabay.com


Comentarii

Inscrie-te in newsletter pentru a primi cele mai noi stiri